Der er i disse år et meget stort fokus på at effektivisere og professionalisere den offentlige sektor, og det er dyrt – meget dyrt – at begå fejl. Det må forventes, at der vil være et øget pres i forhold til et stadigt skarpere fokus på ikke bare den juridiske kvalitet, men også på at det er de rigtige løsninger, der bliver valgt.

Den offentlige og halvoffentlige sektor gennemgår også af denne grund i disse år store forandringer. I sådanne forandringsprocesser er det blandt andet meget vigtigt på et så tidligt tidspunkt i processen som muligt at få fastlagt den retlige ramme for de ønsker og behov, som den enkelte myndighed eller virksomhed har.

Kontakt hos for at høre mere hvordan vi kan skabe værdi for jer. Klik her

IT og telebranchen er om nogen præget af næsten regelmæssige paradigmeskift, hvor det man udbød og købte i går ikke længere er den bedste løsning.  On-premise løsninger bliver afløst af hostede løsninger, netværk virtualiseres, Smartphones er blevet hver mands eje, IP-telefoni har afløst traditionel telefoni agil udvikling har afløst vandfaldsmodellene o.s.v.  Listen er næsten endeløs. Fælles for alle paradigmeskift er, at de i høj grad udfordrer, hvordan man skal udbyde, indkøbe og sælge it- og teleydelser radikalt. I Tenbid omhandler de fleste af vore opgaver it, og vi holder os på forkant med den tekniske udvikling og implikationerne for udbud, indkøb og salg.

Virksomheder i Life Science og Healthcare-sektoren opererer i det til tider ganske vanskelige krydsfelt mellem den sektorspecifikke virksomheds- og produktregulering, som tiltager i både omfang og kompleksitet, og de offentlige sundhedssystemers forøgede krav om besparelser, blandt andet gennem øget konkurrenceudsættelse (udbud) og store ændringer i de nationale tilskuds- og substitutionssystemer.

Sociale ydelser og andre ’bløde’ ydelser konkurrenceudsættes i stigende grad i disse år. Det ved vi fordi, vi oftere og oftere ser udbud indenfor disse områder. Dette er ofte nyt land for både opdragsgivere og tilbudsgivere, og det giver udfordringer til begge parter.

Vi ser at både udformning af evalueringskriterier, og produktion af skarpe besvarelser er vanskelig. Udbudsreglernes stringens kolliderer nogle gange med ønskerne fra sider om at foretage vurderinger af de blødere aspekter af tilbud. Men tendensen er kommet for at blive så både opdragsgivere og tilbudsgivere må vende sig til den nye virkelighed.
Vi har arbejdet med både udbud og tilbud på disse ydelser, så kontakt os, hvis I vil høre mere.

Brug for rådgivning!

Vores strategi er at hjælpe jer inden for offentlige udbud. Hør nærmere hvordan vi kan hjælpe jer

Kontakt os