Der er i disse år et meget stort fokus på at effektivisere og professionalisere den offentlige sektor, og det er dyrt – meget dyrt – at begå fejl. Det må forventes, at der vil være et øget pres i forhold til et stadigt skarpere fokus på ikke bare den juridiske kvalitet, men også på at det er de rigtige løsninger, der bliver valgt.

Den offentlige og halvoffentlige sektor gennemgår også af denne grund i disse år store forandringer. I sådanne forandringsprocesser er det blandt andet meget vigtigt på et så tidligt tidspunkt i processen som muligt at få fastlagt den retlige ramme for de ønsker og behov, som den enkelte myndighed eller virksomhed har.

Kontakt hos for at høre mere hvordan vi kan skabe værdi for jer. Klik her

Teknologi- og mediebranchen er om nogen branche præget af den hastige teknologiske udvikling. Tidligere grænser mellem ydelser og services smelter sammen, efterhånden som teknologien åbner nye muligheder, som eksempelvis kraftigt øget udbud af on-demand-distribution af tv, film og musik på alle platforme, distribution af indhold via apps og online-casino- og væddemålsspil.

Virksomheder i Life Science og Healthcare-sektoren opererer i det til tider ganske vanskelige krydsfelt mellem den sektorspecifikke virksomheds- og produktregulering, som tiltager i både omfang og kompleksitet, og de offentlige sundhedssystemers forøgede krav om besparelser, blandt andet gennem øget konkurrenceudsættelse (udbud) og store ændringer i de nationale tilskuds- og substitutionssystemer.

indsæt tekst

indsæt tekst

Brug for rådgivning!

Vores strategi er at hjælpe jer inden for offentlige udbud. Hør nærmere hvordan vi kan hjælpe jer

Kontakt os