SKI 02.18 It-løsninger og -projekter – Genudbud

SKI har besluttet at det seneste SKI 02.18 udbud af it-udvikling skal gå om.  Efter at have gennemført prækvalifikationen og prækvalificeret 80 virksomheder meddelte SKI, at der var så mange fejl i de afleverede tilbud at kun 45 tilbudsgiver var konditionelle.  Dette var ikke SKI’s mening ikke tilstrækkeligt, så udbuddet skal gå om.

SKI har i genudbuddet bestræbt sig på at hjælpe leverandørerne med at undgå fejl.  Samtidig har SKI justeret materialet, således at udbuddet på visse områder inden for prissætning er blevet mere markedskonformt og attraktivt at byde på.  –  Dette er en god ting, men udbuddet er stadig en stor mundfuld at byde på.

Tenbid Consulting’s erfaring fra ’første runde’ var, at især de store Excel ark, som skal udfyldes, volder problemer.

Oplysninger om udbuddet og tilmelding kan findes på SKI’s hjemmeside som find yderligere om SKI rammeaftaler.

Der er ingen tvivl om, at 02.18 udbuddet er et af SKI’s mest komplicerede.  Og da mange af de virksomheder, som byder ikke blandt de største it-virksomheder i Danmark, og derfor ikke har store dedikerede bid-teams er det klart at risikoen for fejl er betydelig højere end ved andre udbud. SKI har ændret vurderingskravene til prækvalifikation, så bare fordi man gjorde det godt i ’første omgang’ er det ingen garanti for at blive prækvalificeret igen.”

Alle Tenbid’s konsulenter er tidligere SKI ansatte og vi råder over den bredeste og dybeste SKI-erfaring i Danmark.  Vi følger SKI tæt, og vi rådgiver løbende om SKI’s aftaler både på leverandør- og på udbudssiden.   Vi har derfor en dyb forståelse af SKI’s aftaler.  Hvordan de fungerer, hvordan man skal både på dem og hvordan de skal bruges når de er i drift.  Vi kan derfor hjælpe dig med SKI-aftalerne anset din rolle i offentligt indkøb.