SKI AFTALER

SKI hjælper det offentlige Danmark med at købe ind og sænke transaktionsomkostningerne både for køber og sælger.

SKI 02.19 (2023):
Den nye 02.19 aftale er lige på trapperne.   Leverandørerne er valgt (Se evt. listen på www.ski.dk ) og der er færre leverandører end sidste gang.  Den vil helt sikkert blive brugt meget, da den stadig har ‘the holy grail’ for indkøbere nemlig Direkte Tildeling.

Miniudbudsdelen af aftalen er fjernet, men, men, men, SKI lancerer i 2024 parallelt med 02.19-aftalen et dynamisk indkøbssystem, hvor indkøb af tilsvarende løsninger vil blive muligt.  Det kommer til at ændre markedsdynamikken, for det bliver, for uheldige leverandører som ikke kommer på 02.19-aftalen, muligt at blive optaget i det dynamiske indkøbssystem.  Det vil betyde, at salgsfolk vil skulle være helt skarpe på, at oplyse kunder om fordelene og de udbudsretslige muligheder ved lige netop den aftale de er på.

Hvis I har spørgsmål angående den nye aftale både fra udbuds- og tilbudssiden, så giv os et kald, så giver vi en kop kaffe og hjælper jer gerne på vej.

 

Om SKI:
SKI’s er den fællesoffentlige indkøbsorganisation som laver rammeaftaler på en lang række områder. Alle offentlige organisationer kan købe ind på SKI-aftaler og mange kunder har indkøbspolitikker eller aftaler som dikterer, at SKI-aftaler skal benyttes. Omsætningens størrelse på SKI-aftalerne betyder stordriftsdele og volumebesparelser for kunderne. SKI’s aftaler er gennemarbejdede og er de først i drift kan man regne med dem.

Tenbid Consulting har mange års erfaring både i at hjælpe tilbudsgivere med at komme på SKI-aftaler og med hjælpe offentlige myndigheder med at bruge SKI-aftaler. Tenbid Consulting er formentlig det konsulenthus i Danmark, som har hjulpet flest firmaer med at komme på SKI-aftaler og lavet flest tildelinger på SKI-rammeaftaler.

Tenbid Consulting kan hjælpe jer med at vurdere, om SKI-rammeaftaler er relevante for jer. Vi rådgiver om alle aspekter af SKI-rammeaftaler hvad enten er om handler it-rammeaftaler, kontor / administration, konsulenter, ejendomsservice, biler og rejser, sundhed og omsorg eller andet.

Brug af SKI’s rammeaftaler i indkøb

En del af SKI’s aftaler er komplekse at bruge, men kan kraftigt reducere omkostningerne og tidsforbrug ved at købe ind, og kan bruge som effektive alternativer til egne EU-udbud. Specielt fordi SKI i de senere år har gjort alt ved de kunne for at gøre det muligt at lave Direkte Tildelinger på næsten alle typer produkter. Det sparer tid og ressourcer!
Tenbid har erfaring med en lang række af SKI’s aftaler – specielt de aftaler, som ikke er så nemme at anvende.
Vores erfaring er, bl.a. at mange af SKI’s aftaler, f.eks it-aftaler som 02.18 (it-udvikling), 02.19 (it-fagsystemer) og 02.22 (it-driftskapacitet) kræver indkøbsafdelingen, it-afdelingen og brugerne taler sammen på en helt ny måde for at få en tildeling igennem.
Tenbid har fulgt disse aftaler i årevis og kender dem ud og ind og kan hjælpe med at planlægge og gennemføre tildelinger.

At komme på SKI-aftaler

I Tenbid har vi kompetencerne til at få Jer på en SKI-aftale. Vi har gjort det mange, mange gange før. Hvis man vil sælge til det offentlige, er man nødt til at forholde sig til SKI. At komme på en SKI-aftale kræver timing, vilje og kompetencer. Men gevinsterne kan være store.

Timing:
SKI’s rammeaftaler udbydes normalt hvert 4. år, og mellem disse udbud er der ingen mulighed for at komme på dem, så man risikerer udelukkelse fra det offentlige marked i lang tid, hvis ikke man er klar.

Vilje:
At byde på SKI-aftaler er ikke noget, man skal gøre halvhjertet og i sidste øjeblik. Det kræver viljen til at gøre den nødvendige indsats. Vi ved fra de mange SKI-tilbud, vi har rådgivet på, at det er afgørende at ledelsen vil SKI eller er risikoen for manglende fokus og indsats for stor.

Kompetencer:
At byde på SKI-aftaler kræver kompetencer. Det er ikke nok at kende sine produkter og sine priser. Viden om udbudsreglerne og logikken bag SKI-rammeaftalekoncept er afgørende for, at jeres tilbud bliver succesfuldt.

Det mener vi om SKI-aftaler

Kundeperspektivet:
SKI-aftaler bør altid overvejes, når der som offentlig organisation skal købes ind. Transaktionsomkostningerne, tidsforbruget og de udbudsmæssige risici ved at køre egne udbud er så betydelige at SKI ofte er et godt alternativ.
SKI laver gennemarbejdede aftaler, som i de senere år er blevet betydeligt mere brugervenlige, men SKI stiller ofte høje krav til leverandørerne. Det betyder nogle gange høje risikopræmier indbygget i SKI-priserne. Konsekvensen er, at SKI-priser på visse kontrakter, isoleret set, ikke er markedsledende.

Leverandørperspektivet:
SKI skal altid overvejes som salgskanal. Er man først på en SKI-aftale har man ofte fået reduceret konkurrencen om ordrerne betydeligt. Ja, det er ofte dyrt og frustrerende at byde på SKI-aftaler, men forskning viser faktisk at forskellen på de samlede omkostninger ved at sælge til det offentlige vs. det private er minimal. Der er mere papirarbejde men ingen omkostninger til golfture, dyre middage etc.

SKI har rammeaftaler på en lang områder. De kan ses her

SKI forbereder og udbyder løbende rammeaftaler. SKI’s udbudsplan kan ses her