SKI 02.19

SKI 02.18 og 02.19:

SKI-aftalerne 02.18 IT-løsninger og -projekter og 02.19 SaaS-Cloud er på flere måder nogle af SKI’s mest komplicerede IT-aftaler. Her har vi derfor lavet et overblik over nogle vigtige aspekter ved dem som kan hjælpe både kunder og leverandører med at bruge dem rigtigt.
Fælles for begge rammeaftaler er:

  1. De kan bruges af alle offentlige kunder til at indkøbe it-løsninger, men det er frivilligt for om de vil.
  2. Der er rigtig mange leverandører og løsninger på begge aftaler. (60 på 02.18 og 50 på 02.19) Man kan samlet set på de to aftaler købe stort set alle typer it-løsninger, man kan ønske sig.
  3. Der kan på begge aftaler købes ind både via Direkte Tildeling og Miniudbud – alt afhængigt indkøbsbehovet og situationen.
  4. Udbudsmaterialet og dermed også tilbudsafgivelser og tildelinger er forholdsvis komplekst. Der kræver nærlæsning af aftalerne for at gennemskue hvilken er skal bruges og hvordan, i den givne indkøbssituation.
  5. Begge rammeaftaler kommer i udbud hvert 4. år, men de leveringsaftaler som indgås på dem kan være længere.

De vigtigste forskelle på aftalerne, som er det, der afgør hvilken aftale man enten skal købe eller byde ind på er:

Man kan ikke sige, hvilken aftale der er vigtigst. Men det er værd at holde sig for øje, men 02.19 omsætter mere end 10 gange så meget som 02.18.
Balladen om 02.19:
Der har i seneste tid været en del snak om 02.19 i pressen. Det er sket på baggrund af to klager vedrørende kommuners brug af aftalen. Vi har kikket på klagerne. I det ene tilfælde fandt klagenævnet, at der havde fundet en ulovlig de-facto forhandling sted mellem kunden og leverandøren – et klart brud på hvordan aftalen kan og skal bruges. I det andet tilfælde var problemet at evalueringen af de indkomne tilbud på et miniudbud ikke var foregået efter de forskrifter, som 02.19-aftalen angiver. Altså et problem med hvordan 02.19-aftalen blev anvendt, men ikke et problem med aftalen i sig selv.
02.19 har eksisteret i snart 10 år, og der efter vores vurdering foretaget 100-vis af tildelinger på den. Der har så vidt vi ved været problemer med 3-4 af dem. Dette er en meget fin statistik – sammenlignet med at på til 20% af udbud i Danmark går om, bliver trukket tilbage og/eller bliver underkendt i Klagenævnet. Så vi mener roligt, at man kan anvende 02.19-aftalen. Det skal bare gøres rigtigt.
02.18 og 02.19 løser vigtige opgaver:
Der er gode grunde til at SKI udbyder og genudbyder disse aftaler. Den vigtigste er selvfølgelig at kunderne have dem. – Selvom aftalerne indimellem bliver kritiseret. Især 02.19-rammeaftalen reducerer transaktionsomkostninger på både tilbudsgiver og opdragsgiver siden. Det mener vi er en god ting, og derfor anbefaler vi også altid at man ved anskaffelse af it-løsninger overvejer om disse aftaler skal bruges.
I Tenbid har vi rådgivet om og arbejdet med disse aftaler i mange år. Vi har rådgivet både leverandører, som er på aftalerne eller gerne vil på dem, og offentlige kunder, som ønsker at benytte dem. Vi kan hjælpe jer vurderer om, det er en god ide at bruge disse aftaler. Og hvis det er, kan vi hjælpe jer med at gennemføre indkøbene på dem.

Hvis I vil læse mere om aftalerne findes de på SKI’s hjemmeside her:
SKI 02.18 IT-løsninger og -projekter: https://www.ski.dk/aftaler/se-aftale/?id=02180017
SKI 02.19 SaaS-Cloud: https://www.ski.dk/aftaler/se-aftale/?id=02180017