Den første gang er altid svær…

Der er en stejl læringskurve for at kunne byde på offentlige udbud

Det offentlige Danmark køber ind for over 300 mia. dkk. hvert år.  Og der indkøbes stort set alt mellem himmel og jord.  På nogle markedsområder f.eks. indenfor sundhed og omsorg er det offentlige den alt dominerede eller i nogle tilfælde den eneste kunde. På andre områder f.eks. IT eller håndværkerydelser er det offentlige ’bare’ en stor og betydende spiller.

Det betyder, at for langt de fleste virksomheder er det offentlige marked et marked, man bør tage stilling til om man vil konkurrere i.  Men at gå ind på det offentlige marked er ikke nemt.  Det kræver tålmodighed, systematik og viden.  Til gengæld kan gevinsterne, hvis man kommer rigtigt ind i markedet, være både store og langvarige – og, nå ja, det offentlige betaler sin regninger og går ikke konkurs

I Tenbid er det vores erfaring, at nogle af de største udfordringer for vores kunder, som er ’nybegyndere’, støder på er:

  1. At få overblik over de offentlige udbud, hvor og hvornår kører de?
  2. At få ud af at bruge de elektroniske udbudssystemer som benyttes af opdragsgiverne
  3. At forstå hvad man byder på og hvordan man rent faktisk byder ind
  4. At undgå at lave fodfejl i tilbudsmaterialet
  5. At finde tid og ressourcer til at sætte sig ind i udbudsmaterialet dermed investerer tiden i at afgive tilbud

Alle ovenstående udfordringer er valide og reelle – kort sagt, det er svært at starte med at byde på offentlige opgaver.  Der er meget at lære og forstå men ingen af ovenstående udfordringer, kan ikke overkommes.  Og så er der en vigtig pointe, som mange virksomheder overser: Det kræver ikke erfaring fra det offentlige marked at byde på offentlige opgaver.  Selvfølgelig er det en fordel at kende sit kundesegment, men hvis man har det rigtige produkt og den rigtige service, så har man en god chance.  Offentlige kunder må nemlig ikke diskriminere på grund af manglende erfaring med det offentlige.

Tenbid Consulting har været fødselshjælper på masser af nybegyndertilbud over årene

I Tenbid Consulting har vi succesfuldt hjulpet mange virksomheder på tværs af brancher med deres første vindende bud på en offentligt udbudt opgave.  Hvad vi bidrager med, afhænger normalt overordnet af følgende; vores kunders kompetence og vidensniveau og udbuddets kompleksitet.  Konkret bidrager vi oftest med et udvalg af følgende discipliner; hjælp til forståelse af udbudsmaterialet og udbudssystemerne, projektledelse, udbudsanalyse og tilbudsoptimering, skrivning og kvalitetssikring, udfyldelse af udbudsmateriale og upload af tilbud.  Kort sagt, vi tager jer i hånden, og gør det der skal til for at afgive et optimalt tilbud.

Det betyder formkrav til tilbudsafgivelse, øgede krav om dokumentation, struktureret afgivelse af tilbud og proceskrav fra opdragsgiverne.  Hvis udbuddet så er fra en offentlig opdragsgiver, kommer både EU-lovning og danske regler for tilbudsafgivelse oveni.

Vi ved af erfaring, at alle disse regler og krav skræmmer en del virksomheder fra overhovedet at kaste sig ud i at byde på opgaver som kommer i formelt udbud.  Men de fleste opdragsgivere vælger netop at lægge de største opgaver i udbud for at sikre en god konkurrence, og når det drejer sig som offentlige kunder har de ofte slet ikke noget valg – det skal i udbud.

MKC_2722-Edit-1-892x1024

Morten T. Pedersen

Managing Partner

Civilingeniør og HD (O)
M: 2936 2612

20 års erfaring med tilbud og udbud primært indenfor IT- og tele. Han har været medvirkende og arkitekt på nogle af de tungeste og mest komplekse it-udbud i Danmark. Morten har bl.a. dyb erfaring med SKI-aftaler.
Han har bl.a. erfaring som udbudskonsulent, bidmanager managementkonsulent, projektleder og indkøbschef.

Har du et spørgsmål?

FIND EN RÅDGIVER