SEKTORER HVOR VI ER SPECIALISTER

Overholdelse af udbudspligten er kommet meget i fokus over de sidste 5- 10 år.  Det er vores erfaring, at det dels betydet at flere vare- og serviceydelser skal i udbud end tidligere, dels at det juridiske åsyn hviler tungere over udbuddene end tidligere.  I denne situation er det vigtigt, at man effektivt og ’juridisk uangribeligt’ gennemføre sine udbud.  Manglende overholdelse af udbudspligten og fejl i udbudsmateriale kan have store juridiske, pr-mæssige og økonomiske konsekvenser.

Vi ser dog, at en omhyggelig og systematisk tilgang til design og gennemførsel af udbud i høj grad kan være med til at reducere mængden af problemer med udbuddene, og faktisk også reducere behovet for juridisk assistance til at gennemføre dem.

Kontakt os for at høre mere hvordan vi kan skabe værdi for jer. Klik her

IT og telebranchen er om nogen præget af næsten regelmæssige paradigmeskift, hvor det man udbød og købte i går ikke længere er den bedste løsning.  On-premise løsninger bliver afløst af hostede løsninger, netværk virtualiseres, Smartphones er blevet hver mands eje, IP-telefoni har afløst traditionel telefoni agil udvikling har afløst vandfaldsmodellene o.s.v.  Listen er næsten endeløs. Fælles for alle paradigmeskift er, at de i høj grad udfordrer, hvordan man skal udbyde, indkøbe og sælge it- og teleydelser radikalt. I Tenbid omhandler de fleste af vore opgaver it, og vi holder os på forkant med den tekniske udvikling og implikationerne for udbud, indkøb og salg.

Virksomheder i Life Science og Healthcare-sektoren opererer i det til tider ganske vanskelige krydsfelt mellem den sektorspecifikke virksomheds- og produktregulering, som tiltager i både omfang og kompleksitet, og de offentlige sundhedssystemers forøgede krav om besparelser, blandt andet gennem øget konkurrenceudsættelse (udbud) og store ændringer i de nationale tilskuds- og substitutionssystemer.

Sociale ydelser og andre ’bløde’ ydelser konkurrenceudsættes i stigende grad i disse år. Det ved vi fordi, vi oftere og oftere ser udbud indenfor disse områder. Dette er ofte nyt land for både opdragsgivere og tilbudsgivere, og det giver udfordringer til begge parter.

Vi ser at både udformning af evalueringskriterier, og produktion af skarpe besvarelser er vanskelig. Udbudsreglernes stringens kolliderer nogle gange med ønskerne fra sider om at foretage vurderinger af de blødere aspekter af tilbud. Men tendensen er kommet for at blive så både opdragsgivere og tilbudsgivere må vende sig til den nye virkelighed.
Vi har arbejdet med både udbud og tilbud på disse ydelser, så kontakt os, hvis I vil høre mere.

Se mere om vores ydelser indenfor tilbudsskrivning her

Fagentrepriser kommer oftere og oftere i udbud.  Det skyldes flere ting, dels at det offentlige i de senere år er blevet mere opmærksomme på at ydelserne skal i udbud, dels at det offentlige i stigende grad samler og professionalisere indkøbsprocesser.  Det betyder, at opgaverne, som kan vindes, bliver større og færre.  Det er en betydelig udfordring for mange håndværkerbrancher, som består af mange små virksomheder, hvor faglig stolthed traditionelt har været vigtigst, og hvor erfaringen med skriftlig tilbudsafgivelse ikke er stor.

Mange offentlige indkøbere gør sig dog store anstrengelser for at udbuddene skal overkommelige at byde på.  Men det ser ikke altid sådan ud, da udbudsreglerne betyder, at selv et ’nemt’ udbud skal pakkes ind i et kompliceret udbudssystem med EU-dikterede spørgeskemaer og lange kontrakter.  Vores erfaring i Tenbid er dog, at vi i langt de fleste tilfælde kan hjælpe tilbudsgivere igennem tilbudsfasen til en fast pris.

Se mere om vores ydelser indenfor tilbudsskrivning her

Konsulentudbud er en speciel disciplin – både for opdragsgiver og tilbudsgiverne.  Hvordan udbyder man ydelsen så man er sikker på at få de bedste konsulenter til opgaven til den bedste pris?  Og hvordan demonstrerer man, at man har de bedste folk med de bedste kompetencer og metoder til den rette pris?

For opdragsgiverne består udfordringen i at vælge en eller flere leverandører, der har de bedste konsulenter til rådighed på det rette tidspunkt.  Det kan være vanskeligt og der er flere modeller.  Skal der være en eller flere leverandører?  Skal man vurdere på CV’er, når man ved at gode konsulenter flytter rundt og hurtigt får andre opgaver?  Eller skal man vurdere konsulenthusene generelt, når man ved at jo er den enkelte konsulents kompetencer, som er det vigtigste, når det kommer til stykket?  Der findes mange modeller for dette, og vi har arbejdet med de fleste af dem.

For tilbudsgiverne er udbuddene også udfordrende.  Mange konsulentudbud er sådan skruet sammen, at mindre leverandører er nødt til at indgå samarbejdsaftaler for overhovedet at kunne byde.  Der stilles ofte store krav til beskrivelser af referencer, metoder, værktøjer og indsigter.  Det fordrer, at man forstår hvordan opdragsgiver tænker, og at man kan skrive klart, målrettet og optimalt i forhold til de krav som stilles.

I Tenbid har vi mange års erfaring både med at drive konsulentudbud og byde på dem.  Ring til os hvis I kan genkende nogle af ovenstående udfordringer.  Så deler vi gerne et par kopper kaffe og vores erfaringer med jer.

Se mere om vores ydelser indenfor tilbudsskrivning her